„Hétköznapi varázslatok.” Drogprevenciós csoportfoglalkozásaink középiskolásoknak (1.)

A tizenévesek körében elkövetett kábítószer fogyasztás mértékének mérséklése, bűnbe sodródásuk megelőzése, valamint veszélyeztetettségük csökkentése érdekében írt ki pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Drogprevenciós programok Óbudán címmel csatlakozott az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ is ehhez a munkához (KAB-ME-18-KMR-C-26323).

A programcsomag egyik blokkja, a Hétköznapi varázslatok címet viselő terápiás csoportfoglalkozás-sorozat.

Egy kerületi gimnázium osztályaiból sikerült összeállítani két csoportot, akik háromalkalmas foglalkozás keretén belül juthatnak közelebb a témához.A csoportterápia koncepciója az volt, hogy a három találkozásnak legyen egy dinamikája, mely az általános tárgyi ismeretekből kiindulva, az önismereten keresztül jut el a személyes érintettségig és tapasztalatig.

Az első foglalkozásra 2019. április 5-én került sor, tizenhárom 17 éves diák részvételével. A bemelegítő fonalas játék volt a nyitány, melynek célja az ismerkedés és a nevek megtanulása volt.

Ezt követte Törzsökné Góczán Emese, a Félkör Alapítvány munkatársának ismertetője, melyben szó volt a szenvedélybetegekkel való munkáról, elterelésről, a gyógyulás lehetőségeiről. A gyerekeknek módjukban állt az őket érintő kérdések feltevésére. Elmondásuk szerint arra van a legnagyobb szükség, hogy testközelben érezhessék át a probléma súlyát.

A nehéz téma után jólesett a diákoknak egy kis szünet, a frissítő italok és az uzsonna elfogyasztása. Majd Dávid Ferenc, a kerületben működő Kék Pont Alapítvány projektkoordinátora tartotta meg előadását, melyben új megvilágításba helyezte függőségeinket, és a mindennapi életben fellelhető, kisebb örömforrások használatára buzdította hallgatóságát. Ezt követően a résztvevők minden kérdésére válaszolt az előadó. A fiatalok nem is kímélték, fel is tettek olyan kérdéseket, melyekről mi felnőttek szemérmesen hallgatunk.

Egy rövid szünet után három csapatban folytattuk a munkát. A kooperációs feladat lényege az volt, hogy a csapatok plakátot készítsenek arról, hogy számukra mi jelent örömforrást az életben? A különböző megközelítések jól érzékeltetik a mai fiatalok életében jelentőséggel bíró részleteket. Az alkotások mindegyikében meghúzódott a vizuális tartalmakon túl, egy nem feltétlenül szembetűnő, egyéni koncepció is. A visszatérő elemek, a színhasználat, vagy talán az elhangzott előadás hatására megjelenő apróbb képecskék, mind hordoznak magukban jelentéstartalmat.

Az esemény végén közösen kiértékeltük a délutánt. Örömmel hallottuk, hogy tartalmasnak, élvezetesnek tartották a foglalkozást, és várják a következő találkozásunkat is, melyre május 10-én kerül sor.

Számunkra – óvodai és iskolai szociális segítők számára -, akik rendszeresen találkozunk a szenvedélybetegségek és szerhasználat problémájával, nagyon fontos megtalálnunk azokat az új utakat és lehetőségeket, amellyel a gyermekek védelme érdekében orvosolhatjuk a problémákat. Ez pedig nem merülhet ki a riogatásban. Tudást kell átadnunk nekik, valamint lehetőséget arra, hogy fejlődhessenek az önismeretben, mert ez az egyetlen módja annak, hogy az életben felmerülő nehéz helyzetekben, ne a rossz megoldás felé sodródjanak.

A Hétköznapi varázslatok c. csoportfoglalkozás kidolgozói, lebonyolítói: Hennelné Herman Annamária, Mesterházy Mónika óvodai és iskolai szociális segítők. A beszámolót írta: Hennelné Herman Annamária, a projekt vezetője

A második alkalomról készített képes beszámolónk: