Állás

Családsegítő

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1035 Budapest, Kelta utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidőszervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
  • Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs, együttműködési készség, pontosság, megbízhatóság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Odett nyújt a +36 1 250 3766-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya munkaügyi előadó részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocstgyvk.hu honlapon szerezhet.

Óvodai és iskolai szociális segítő

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1035 Óbuda – Békásmegyer, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs, együttműködési készség, pontosság, megbízhatóság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fatérné Rothbart Mária nyújt, a +36 1 250 1964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya munkaügyi előadó részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocstgyvk.hu honlapon szerezhet.

Szakgondozó

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthonába gondozó, szakgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1038 Budapest, Víziorgona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szakgondozó az otthon profiljának megfelelő kliensközpontú szolgálatot lát el önállóan, illetve részben önállóan a családsegítő instrukciója alapján. Ez tartalmazza a gyermekek szükség szerinti felügyeletét, gondozását, ellátását, kísérését. Az otthon rendjének, tisztaságának biztosítását, a szükséges adminisztráció vezetését.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekápoló (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I.(OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy mentálhigiénés asszisztens (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettség, szakirányú végzettség másolata. Motivációs levél. Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fatér András nyújt, a +36-20-325-0574 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya – munkaügyi előadó részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.