Állás

Pszichológiai tanácsadó

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Központ pszichológiai tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye: Budapest, 1035 Budapest, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gyermekek számára pszichológusi szolgáltatás nyújtása (egyéni terápia, tanácsadás, krízisintervenció, továbbítás más ellátási formák felé), együttműködés a családsegítő és esetmenedzser kollégákkal, statisztikai adatok kezelése, dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• egyetemi pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség

• gyermekpszichológusként szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• gyermekpszichológusként szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz

iskolai végzettség másolata

motivációs levél

felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fatérné Rothbart Mária nyújt a +36-1-250-1964 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya munkaügyi előadó részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.