Állás

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Családok Átmeneti Otthona

szakgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Óbuda-Békásmegyer, Víziorgona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakgondozó az otthon profiljának megfelelő kliensközpontú szolgálatot lát el önállóan, illetve részben önállóan a családgondozó instrukciója alapján. Ez tartalmazza a gyermekek szükség szerinti felügyeletét, gondozását, ellátását, kísérését; az otthon rendjének, tisztaságának biztosítását, a szükséges adminisztráció vezetését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekápoló (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy mentálhigiénés asszisztens (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,
  • Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Családok vagy Gyermekek Átmeneti Otthonában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettség másolata. Motivációs levél. Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőházi-Kis Enikő nyújt, a +36-20-577-8370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Mai Lászlóné részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.