Állás

Családsegítő

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1038 Budapest, Óbuda-Békásmegyer, Kelta utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés, szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidőszervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
  • gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

• Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakirányú végzettség másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Odett nyújt a +361 2503 766-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya munkaügyi előadó részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

Mentálhigiénés szakember

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Központ mentálhigiénés szakember-tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1035 Budapest, Óbuda-Békásmegyer, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Család- és Gyermekjóléti Központ jogszabályok által meghatározott keretei között az igénybevevők számára mentálhigiénés szolgáltatás nyújtása, egyéni segítő beszélgetés és csoportok tartása különböző telephelyeinken. Együttműködés a családsegítő és esetmenedzser kollégákkal, statisztikai adatok kezelése, dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• felsőfokú képesítés, mentálhigiénés szakképzettség

• gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs, együttműködési készség, pontosság, megbízhatóság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakirányú végzettség másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth-Naszádos Orsolya nyújt, a +36-1-250-1964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya munkaügyi előadó részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.